Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep-karlik.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Alwernia, os. Chemików 7 , NIP: 6282217787, REGON:122603250, tel. +48.880250380, adres email: info@sklep-karlik.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe (jeśli opis danego produktu nie stanowi inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie urządzenia elektryczne (elektroniczne) posiadają oznaczenie CE.

 

 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie lub faxem na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybór formy dostawy z pobraniem.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny lub dłuższy (każdy z produktów posiada stosowną informacje) w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Czas dostawy przez przewoźnika:

a) Przesyłka kurierska - kurier dostarcza przesyłkę przeważnie następnego dnia roboczego od momentu nadania przesyłki.

b) Poczta Polska przesyłka rejestrowana priorytetowa - przesyłka dociera przeważnie w ciągu około 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki.

c) Poczta Polska przesyłka rejestrowana ekonomiczna - paczka dociera przeważnie w ciągu około 3-5 dni roboczych od dnia wysyłki.

d) Paczkomaty 24/7 - przesyłka doręczana jest do Paczkomatu In-Post najpóźniej
w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki.

 

§5

Reklamacje i gwarancje

1. Produkty oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
W przypadku kiedy do towaru dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanych punktach serwisowych po okazaniu dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji są oznaczone w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

2. Sklep odpowiada na podstawie przepisów prawa za oferowane produkty na podstawie rękojmi. Jeżeli zakupiony produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji oraz z uprawnień przysługujących wobec Sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi z tytułu rękojmi i uprawnienia gwarancyjne są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. W przypadku stwierdzenia istnienia wady produktu Konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Konsument powinien odesłać towar poleconą przesyłką pocztową (listem lub paczką) na adres siedziby Sklepu.


4. Konsument może złożyć reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail lub
w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Konsumenta,
- opis reklamacji (wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację).


5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


6. Prosimy o dokładny opis przyczyny reklamacji wraz z określeniem żądań oraz dołączenie dowodu zakupu do przesyłki. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki (odesłania do Konsumenta) ponosi Sklep.


7. W sprawie reklamacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

8. Reklamowane produkty prosimy przesyłać na adres:
F.H.U. "KARLIK"
sklep-karlik.pl
ul. Przyjazna 14
32-566 Brodła


9. Mając na względzie pozytywną współpracę z Konsumentami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla kupującego rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy też o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Aby odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail. Aby zachować 14-dniowy termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Proponujemy skorzystać z gotowego formularza: (przykładowy wzór oświadczenia) 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy kwotę za towar oraz koszty dostawy towaru do Konsumenta (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany w sposób wskazany przez Państwa lub w przypadku płatności przez PayU zwrot zostanie wykonany poprzez system. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.


3. Do czasu otrzymania zakupionych przedmiotów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy.


4. Prosimy przekazać lub odesłać towar na adres naszej siedziby niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zakupione przedmioty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli dostarczenia zwracanego produktu do naszego Sklepu.


5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeśli m.in.:,

  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Zwracane produkty prosimy przesyłać na adres:
F.H.U. "KARLIK"
sklep-karlik.pl
"zwrot 14 dni"
ul. Przyjazna 14
32-566 Brodła

 

8. Nie odbieramy przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”.  

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w ramach Zaufane opinie Ceneo.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty INPOST) już od 300,00 zł.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl